TrackingTrackingTrackingTrackingTrackingTrackingTracking

  PVC
  AL  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 

 Какво е стъклопакет ?

   - Стъклопакетът се състои от две или няколко стъкла,раположени на разстояние
едно от друго,като пространството между тях е запълнено с въздух или инертен газ
и е херметически затворено по контура.Многообразието от стъклата и подходящият
им подбор позволяват до голяма степен да се оптимизира жизненото пространство,
да се съхрани максимално количество топлина през зимата,да се предпазят обитателите
от прекомерната жега през лятото,да се предаде уют и комфорт  в дома и офиса.В
зависимост от топлотехническите,звукоизолационните и други потребности,в стъклопакета
могат да се приложат две или три стъкла.Стъклопакетите класифициращи се по количество
въздушни камери се делят на :еднокамерни (две стъкла) и двукамерни (три стъкла).В
стъклопакета в същите разнообразни комбинации могат да се сложат различни стъкла,
както по дебелина,така и по свойства.Различават се енергоспестяващи, антирезонансни,
слънцезащитни,противовзломни и други.

    Много важно при изработването на стъклопакети е правилно да се определи
местоположението и ориентацията на стъкла със специални свойства.В случай при
използване на нискоемисионни стъкла,такива стъкла се поставят от вътрешната
част на стъклопакета,а покритието да се намира задължително вътре в стъклопакета.
При описание на стъклопакет на вас ви се показва вида,дебелината на стъклото и
широчина на дистанционера.

     Понятието "базов стъклопакет" съществува във всички компании.Той има формулата
4-16-4 (две стъкла по 4мм дебелина и дистанционер рамка 16мм между тях-обща
дебелина на стъклопакета 24мм).Този стъклопакет има приблизителен коефицент  на
съпротивление на топлопредаване 0.32 м2 С/Вт,и намалява нивото на външния шум
приблизително 34 Дб. Такъв стъклопакет може да бъде приложен в административни сгради
или могат да бъдат поставени в прозорците на вече остъклени лоджии.В двукамерните
стъклопакети,в които разстоянието между стъклата са различни ( например,4-12-4-8-4),
се снижава нивото на външния шум на 38-40 Дб - това е изключителен резултат.Хубаво е
да се препоръча този оптимален вариант за остъкление на сгради,намиращи се до близък
източник на шум - автомобилен път,производствени предприятия и др.

   Главното,което е нужно да знаят клиентите при поръчка на прозорец "по двете страни
на средното образуване"- това е нормативна величина с приблизителен коефицент на
съпротивление на топлопредаване равна на 0.55 м2 С/Вт.Такова ниво на топлозащита
се обезпечава от такива стъклопакети като двукамерните(разбира се като въздушната
широчина е повече от 6 мм, още по-добре е ако те са с  различни широчини,като например

4-12-4-8-4) или еднокамернистъклопакети с енергоспестяващи К-стъкла ( 4-16-4 К стъкло).
В такива случаи (при условие на нормална влажност вътре в помещението до 55%
вероятността от конденз съществено намалява дори при ниски външни температури.

   Последните години на пазара се появиха различни стъкла:
   -безцветни,оцветени,отражателни(стопсол),матирани,орнаментни,триплекс,нискоемисионни
   /К-стъкло/,огледала.

Безцветни- най-често изработваните стъклопакети са от безцветното стъкло.

Оцветени - това са тонирани стъкла отразяващи ултравиолетовите лъчи.
   Отражателни (стопсол) - това е рефлексно стъкло.От много години Stopsol е винаги водещ
избор сред архитектите и стройтелите,когато стане дума за фасада или покрив на сграда с
повишен солариен контрол.Неговата трайна рефлексия,перфектната му еднородност и
непроменливост във времето и твърдото му покритие,устойчиво на надраскване и зацапване
спомагат за изграждането на перфектната репутация на Stopsol.Когато покритието му е
насочено навън,излъчването на стъклото е повлияно по-силно от обкръжаващата среда и
рефлексията е по силна.А когато покритието е обърнато навътре към помещението,въшният
вид на сградата е по-силно зависим от разцветката на базовото стъкло.

Триплекс - ламинирано многослойно стъкло с внедрена полимерна плака или слой
специална смола.Тези стъкла могат да бъдат куршумо-устойчиви и имат повишени
звукоизолационни свойства.При разрушаване на стъклото то остава за смолата или фолиото.
Шумоизолационните качества са много добри.Поради особеността на
конструкцията триплекса практически не резонира.

 

Нискоемисионно / К-стъкло / - Висококачествено стъкло,от едната страна,на
което е нанесено специално покритие.Според вида на покритието и технологията на
нанасянето му нискоемисионните стъкла могат да се разделят на две групи: с твърдо
(пиролитно) и с меко(магнетронно) покритие.За да бъде ефективно стъклото трябва
да има структурата на стъклопакет,като защитния слой е поставен навътре към
образуваната от двете стъкла въздушна междина.Стойносттан U коефицента /показва
какво количество топлина губите на м2 при разлика в температурите 1 градус по Келвин/.
Използването на нискоемисионно /ка/стъкло,като вътрешно за жилището значително
намалява този коефицент.За добрият краен ефект на прозореца,който желаете, Ви
препоръчваме стъклопакет в комбинация с нискоемисионно стъкло и нормално флоат.
   Покритието позволява на слънчевата късовълнова енергия да влизаа в сградата,но поради
високата му отражателна способност в инфрачервения спектър действа като преграда
за изтичането на скъпата дълговълнова енергия създавана от отоплителните уреди,
осветлението и др.,тъй като я отразява обратно в помещението.По този начин се блокират
топлинните загуби,намаляват се сметките за отопление и вложените средства за поставяне
на качествена дограма  и остъкляване.

 

- Безцветни
- Оцветени
- Отражателни /стопсол/

- Матирани
- Триплекс
- Орнаментни
- Нискоемисионно КА стъкло
- Огледала


 

 

Структура на стъклопакета

   Основни характеристики на примерни стъклопакети,изолзвани за остъкляване на
жилищни и административни сгради.

Тип стъклопакет
Конструкция на стъклопакета
Дебелина на стъклопакета /мм/
Съпротивление на топлопредаването
M 2 C 0 / W
Коефициент на звукоизолация, dB
Еднокамерен
4-12-4
20
0,32-0,34
31-34
Еднокамерен
4-16-4
24
0,34-0,37
32-35
Еднокамерен,КА стъкло
4-16-4К
24
0,50-0,52
32-35
Еднокамерен,КА стъкло+аргон
4-16-4К, Ar
24
0,52-0,54
32-35
Двукамерен
4-8-4-8-4
28
0,48-0,50
37-39
Двукамерен
4-10-4-10-4
32
0,53-0,55
37-39
 
 

 Има различни комбинации от стъкла,съставляващи стъклопакета.Изборът на външно
стъкло с различна дебелина значително биха подобрили звуко и топлоизолацията.
Нашите консултанти компетентно и отзивчиво ще предложат,най-доброто решение за
уюта и комфорта на Вашия дом.

 
 

  - Бяло/Бяло-най-често изработваният вид стъклопакет
    Две безцветни стъкла с дебелина на стъклото 4мм;
    дебелина 4+16+6-използва се при по-големи
    като размери стъклопакети,при такива предназначени
   за по-висока надморска височина,както и при нуждата
   от по-висока степен на шумоизолация (до 34 Дб ).
     - Дистанционер 16мм;
     - Топлоизолация-кСП (коеф.на топлопровод.)-2.7W/m2
     - Шумоизолация-Rw,p - 32 dB
     - Преминаване на дневна светлина - 91% ;

 
 
     

       - Бяло/Нискоемисионно КА - дебелина 4+16+4-стъклопакет
         с повишена степен на топлоизолация Ксп=1.7 (при добавяне
         на аргон коефицентът се променя на Ксп=1.5).Монолитно
         стъкло с електро-магнитно нанесен функционален слой,
         метални окиси,върху една от плоските страни на флоат стъкло,
         с чието покритие допълнително изолира и понижава разхода
         на топлоенергия.
             - Дистанционер 16мм ;
             - Топлоизолация-кСП (коеф.на топлопров.-1.4W/m2 ;
            - Шумоизолация-Rw,p - 33 dB
            - Проникване на дневната светлина - 82 %

 
            - Бяло/Зелено - дебелина 4+16+4-тониран стъклопакет 
     за отразяване  на ултравиолетовите лъчи.
   - Едно безцветно стъкло с дебелина на стъклото 4мм
      и едно оцветено в масата си стъкло /зелено,синьо,бронзе/
      с дебелина на стъклото 4мм ;
          - Дистанционер 16мм ;
          - Топлоизолация-кСП (коеф.на топлопровод.)-2.7 W/m2.K
          - Шумоизолация - Rw,p - 32 dB
          - Преминаване на дневна светлина-65 % до 80 %
 
 
     

      - Бяло/Синьо - тониран стъклопакет за отразяване на ултра-
        виолетовите лъчи.
          - Дистанционер 16 мм ;
          - Топлоизолация-кСП (коеф.на топлопров.)-2.7 W/m2.K
          - Шумоизолация-Rw,p - 32 dB
          - Преминаване на дневна светлина-65 % до 80 % ;

 
 
         

 - Бяло/Кафяво - тониран стъклопакет за отразяване на
   ултравиолетовите лъчи.
      - Дистанционер 16 мм ;
      - Топлоизолация-кСП(коеф.на топлопров.)-2.7 W/m2.K
      - Шумоизолация - Rw,p - 32 dB
      - Преминаване на дневна светлина - 65 % до 80 %

 
 
         

 - Бяло/Стопсол - дебелина 4+16+4 - не позволява
   да се вижда отвън интериорът в  помещението.
      - Дистанционер 16 мм ;
      - Топлоизолация-кСП (коеф.на топлопров)-2.7W/m2.K ;
      - Шумоизолация-Rw,p - 32 dB ;
      - Проникване на дневна светлина-40 % до 60 % ;
      - Защита от UV /ултравиолетови/ лъчи - 47,5 % ;

 

 

ценоразпис - стъкла и стъклопакети

       

         

 
 

 

E-mail


        -       !